Exàmens oficials i acreditacions de nivell d'idiomes

Exàmens oficials i acreditacions per certificar el teu nivell d'idioma. Cambridge English (First, Advanced o Proficiency), CLUC, acreditació per a ERASMUS i molts més.

 

Certificat de Cambridge English (FCE / CAE / CPE)

Els exàmens de la Universitat de Cambridge són els diplomes expedits per aquesta institució que avaluen el coneixement de l'idioma anglès de persones no nadius.

Més informació...

Certificat DELF

El DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) és un diploma oficial de llengua francesa atorgat pel Ministeri francès d'Educació Nacional i dissenyat seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

És un diploma reconegut internacionalment i està també reconegut per les Universitats espanyoles.

Té una validesa permanent.

L'examen permet avaluar les quatre destreses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita.

Més informació...

Certificat del Goethe-Institut

Els exàmens del Goethe-Institut són els diplomes expedits per aquesta institució que avaluen el coneixement de l'alemany de persones no nadius.

Més informació...

Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC)

El CLUC és un certificat oficial realitzat i expedit per les 12 universitats catalanes, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior) i reconegut per la Conferència de rectors de les universitats espanyoles.

Més informació...

Acreditació de nivell de coneixement d'idiomes dels aspirants a les beques de mobilitat (ERASMUS)

L'EIM ofereix als aspirants a les beques de Mobilitat Internacional de la Universitat de Barcelona (ERASMUS) la possibilitat de, mitjançant els seus serveis lingüístics, acreditar el nivell de coneixements d'una llengua (alemany, anglès, francès, italià, japonès i portuguès) en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística exigit als estudiants aspirants al programa de mobilitat internacional de la UB.

Més informació...

Acreditació de nivell de coneixement d'idioma.

L'EIM ofereix al col·lectiu UB la possibilitat de, mitjançant els seus serveis lingüístics, acreditar el nivell de coneixements d'una llengua (anglès, alemany, francès i italià) en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència

Més informació...

Certificat de Rus com a Llengua Estrangera (TORFL)

El Certificat de Rus com a Llengua Estrangera (TORFL) és un certificat expedit per una de les quatre entitats autoritzades pel Ministeri d'Educació de la Federació Russa: la Universitat de Sant Petersburg, la Universitat M.V. Lomonóssov de Moscou, la Universitat de Relacions Internacionals MGIMO de Moscou i l'Institut de Llengua i Literatura Russes Puixkin de Moscou. Aquest certificat és l'única acreditació de competència en rus com a llengua estrangera avalada per les mencionades entitats i per l'Associació de Professors de Llengua i Literatura Russes.

Més informació...

Acreditació d'anglès per al programa de beques de la Caixa (PAI Online)

L'EIM convoca proves d'acreditació d'anglès en línia (PAI online) destinades als aspirants a beques del programa de doctorat en universitats espanyoles i del programa d'estudis de postgrau en universitats europees (a excepció del Regne Unit) que ofereix "la Caixa".

Més informació...

Acreditació de nivell d’idiomes no programada

A més de les convocatòries programades per acreditar el nivell d'anglès (CLUC), d'alemany, francès i italià (proves d'acreditació), existeix la possibilitat de sol·licitar una prova de nivell no programada.

Més informació...

Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al personal acadèmic

L’examen té com objectiu principal avaluar si l’examinand té la capacitat lingüística necessària per portar a terme la seva tasca docent en anglès. Les competències lingüístiques que s’avaluaran es troben en alguns casos, a la franja del B2 del nivell del MECR i, en altres casos, en el nivell C1 del MECR.

Més informació...

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns