Certificat de l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (CertACLES)

Logo CLUC

L'examen CertAcles d'acreditació lingüística és una prova que s'adapta al model establert per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.

El segell de qualitat CertAcles està reconegut oficialment per:
   - Les universitats espanyoles a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
   - Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
   - Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i Recerca)
   - Servei d’Ocupació de Catalunya

En aquesta prova s’acredita la competència lingüística d'anglès de nivell B1, i s'avaluen les quatre destreses (comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral).


Convocatòria Juny 2016 (ACLES B1 d’anglès)
Inscripció: del 9 al 20 de Maig de 2016
Import: Comunitat universitària: 75 €
Resta: 150 €
Calendari
Prova escrita: 13 Juny 2016 16:00 hr. Casa Jeroni Granell, aula S5
Prova oral: De 13 al 16 de Juny de 2016: Dies i hores assignats.
Publicació de resultats: Consulteu els resultats.
Revisió d'examen: 18 de juliol de 2016 d'11 a 12h
  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns