Els exàmens de Cambridge sense sortir de la UB
Logo CLUC - ACLES

Exàmens CLUC - Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes

El CLUC és un certificat oficial expedit per les 12 universitats catalanes, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior) i reconegut per la Conferència de rectors de les universitats espanyoles.

El certificat CLUC s’aconsegueix un cop superat un examen CertAcles d'acreditació lingüística que és una prova que s'adapta al model establert per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.

El segell de qualitat CertAcles està reconegut oficialment per:

  • Les universitats espanyoles a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
  • Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
  • Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i Recerca)
  • Servei d’Ocupació de Catalunya

En aquesta prova s’acredita la competència lingüística d'anglès de cada nivell, i s'avaluen les quatre destreses (comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral).

Convocatòria juny 2018 (CLUC d’anglès)
Inscripció: del 7 de maig al 8 de juny de 2018
Import: Comunitat universitària: 75 €
Resta: 150 €
Calendari d’anglès nivell B2
Període exàmens orals: del 11 a 25 de juny de 2018 Consulteu el dia, horari i aula
Proves de comprensió escrita
i oral i expressió escrita:
22 de juny de 2018 a les 10 h. Consultar aula
Publicació de resultats: Consulta els resultats
Calendari d’anglès nivell C1
Període exàmens orals: del 11 a 25 de juny de 2018
Proves de comprensió escrita
i oral i expressió escrita:
19 de juny de 2018 a les 10 h. Lloc: Campus centre ciutat.
Publicació de resultats: 13 de juliol de 2018

 
 

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns