Certificat de Rus com a Llengua Estrangera (CRLE)

CRLE

El Certificat de Rus com a Llengua Estrangera (CRLE) és un certificat expedit per una de les quatre entitats autoritzades pel Ministeri d'Educació de la Federació Russa: la Universitat M.V. Lomonóssov de Moscou, la Universitat de Sant Petersburg, la Universitat de Relacions Internacionals MGIMO de Moscou i l'Institut de Llengua i Literatura Russes Puixkin de Moscou. Aquest certificat es va crear l'any 1999 i és l'única acreditació de competència en rus com a llengua estrangera avalada per les mencionades entitats i per l'Associació de Professors de Llengua i Literatura Russes.

Aquest certificat s'obté després de superar una prova de llengua estructurada en els sis nivells de competència següents, equivalents als nivells de certificació en llengües estrangeres de l'ALTE (Association of Language Testers in Europe): Nivell elemental (A1), Nivell bàsic (A2), Primer nivell (B1), Segon nivell (B2), Tercer nivell (C1) i Quart nivell (C2).

Convocatòria de la prova de Rus Nivell A1
Inscripció: Del 2 maig al 20 juny 2016
Import: 100 euros
Calendari
Prova escrita i oral: Atenció, noves dates: 15 i 16 de setembre de 2016
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Convocatòria de la prova de Rus Nivell A2
Inscripció: Del 2 maig al 20 juny 2016
Import: 100 euros
Calendari
Prova escrita i oral: Atenció, noves dates: 15 i 16 de setembre de 2016
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Convocatòria de la prova de Rus Nivell B1
Inscripció: Del 2 maig al 20 juny 2016
Import: 100 euros
Calendari
Prova escrita i oral: Atenció, noves dates: 15 i 16 de setembre de 2016
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Convocatòria de la prova de Rus Nivell B2
Inscripció: Del 2 maig al 20 juny 2016
Import: 110 euros
Calendari
Prova escrita i oral: Atenció, noves dates: 15 i 16 de setembre de 2016
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Convocatòria de la prova de Rus Nivell C1
Inscripció: Del 2 maig al 20 juny 2016
Import: 110 euros
Calendari
Prova escrita i oral: Atenció, noves dates: 15 i 16 de setembre de 2016
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Convocatòria de la prova de Rus Nivell C2
Inscripció: Del 2 maig al 20 juny 2016
Import: 110 euros
Calendari
Prova escrita i oral: Atenció, noves dates: 15 i 16 de setembre de 2016
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns