Acreditació d'anglès per al programa de beques de "la Caixa" (PAI Online)

L'EIM convoca proves d'acreditació d'anglès en línia (PAI online) destinades als aspirants a beques del programa de doctorat en universitats espanyoles i del programa d'estudis de postgrau en universitats europees (a excepció del Regne Unit i Irlanda).

Aquest certificat només és vàlid a efectes de sol·licitud dels programes de beques de "la Caixa".

La prova consta de tres parts: ús de la llengua i listening (80 minuts aproximadament), producció escrita (30 minuts) i producció oral (monòleg i interacció 15 minuts en total).

El nivell mínim requerit per tal d’accedir a la convocatòria de beques de "la Caixa" per a estudis de doctorat en universitats espanyoles i del programa d'estudis de postgrau en universitats europees (a excepció del Regne Unit i Irlanda) és de B2.2 o superior, segons el MECR per a les llengües. Per tant, una avaluació global de B2.1 no serà suficient per accedir al programa de beques de "la Caixa".

El certificat emès per l’Escola d’Idiomes Moderns inclourà l’especificació del nivell de suficiència de llengua anglesa de cada candidat, d’acord amb els nivells proposats pel MECR.

Aquest certificat s’emetrà en anglès i el rebreu per correu electrònic a l’adreça que us proporciona el vostre accés al campus virtual.

Convocatòria de 2017
Inscripció: del 07/11/2016 al 23/02/2017
Import: 75 euros
Calendari
Anglès – Programes Europa i Espanya:
Prova escrita
(s’inicia a partir de les 13 h del primer dia
i finalitza a les 20h del segon dia)
Prova oral* Resultats
Del 13 al 14 de desembre de 2016 15 de desembre de 2016 Consultar resultats
Del 17 al 18 de gener de 2017 19 i 20 de gener de 2017 Consultar resultats
Del 24 al 25 de gener de 2017 26 i 27 de gener de 2017 Consultar resultats
Del 31 de gener al 1 de febrer de 2017 2 i 3 de febrer de 2017 Consultar resultats
Del 7 al 8 de febrer de 2017 9 i 10 de febrer de 2017 Consultar resultats
Anglès – Programa Espanya:
Prova escrita
(s’inicia a partir de les 13 h del primer dia
i finalitza a les 20h del segon dia)
Prova oral* Resultats
Del 21 al 22 de febrer de 2017 23 i 24 de febrer de 2017 Consultar resultats
Del 28 de febrer al 1 de març de 2017 2 i 3 de març de 2017 Consultar resultats

*Oportunament s’anunciarà l’hora de la prova oral que es realitzarà via Skype


Els certificats s’enviaran a l’examinand per correu electrònic en el moment de la publicació dels resultats.

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns