Acreditació d'anglès per al programa de beques de "la Caixa" (PAI Online)

L'EIM convoca proves d'acreditació d'anglès en línia (PAI online) destinades als aspirants a beques del programa de doctorat en universitats espanyoles i del programa d'estudis de postgrau en universitats europees (a excepció del Regne Unit i Irlanda).

Aquest certificat només és vàlid a efectes de sol·licitud dels programes de beques de "la Caixa".

La prova consta de tres parts: ús de la llengua i listening (80 minuts aproximadament), producció escrita (30 minuts) i producció oral (monòleg i interacció 15 minuts en total).

El nivell mínim requerit per tal d’accedir a la convocatòria de beques de "la Caixa" per a estudis de doctorat en universitats espanyoles i del programa d'estudis de postgrau en universitats europees (a excepció del Regne Unit i Irlanda) és de B2.2 o superior, segons el MECR per a les llengües. Per tant, una avaluació global de B2.1 no serà suficient per accedir al programa de beques de "la Caixa".

El certificat emès per l’Escola d’Idiomes Moderns inclourà l’especificació del nivell de suficiència de llengua anglesa de cada candidat, d’acord amb els nivells proposats pel MECR.

Aquest certificat s’emetrà en anglès i el rebreu per correu electrònic a l’adreça que us proporciona el vostre accés al campus virtual.

Convocatòria de 2019
Inscripció: del 19/11/2018 al 27/02/2019
Import: 76 euros
Calendari
Anglès – Programes Europa i Espanya:
Prova escrita
(s’inicia a partir de les 14 h del primer dia
i finalitza a les 20h del segon dia)
Prova oral* Resultats
De l'11 al 12 de desembre de 2018 13 de desembre de 2018 3 dies laborables després del
tancament de la prova oral.
Del 15 al 16 de gener de 2019 17 o 18 de gener de 2019 3 dies laborables després del
tancament de la prova oral.
Del 22 al 23 de gener de 2019 24 o 25 de gener de 2019 3 dies laborables després del
tancament de la prova oral.
Del 29 al 30 de gener de 2019 31 de gener o 1 de febrer de 2019 3 dies laborables després del
tancament de la prova oral.
Del 5 al 6 de febrer de 2019 7 o 8 de febrer de 2019 3 dies laborables després del
tancament de la prova oral.
Anglès – Programa Espanya:
Prova escrita
(s’inicia a partir de les 14 h del primer dia
i finalitza a les 20h del segon dia)
Prova oral* Resultats
Del 12 al 13 de febrer de 2019 14 o 15 de febrer de 2019 3 dies laborables després del
tancament de la prova oral.
Del 26 al 27 de febrer de 2019 28 de febrer o 1 de març de 2019 3 dies laborables després del
tancament de la prova oral.
Del 5 al 6 de març de 2019 7 o 8 de març de 2019 3 dies laborables després del
tancament de la prova oral.

*Oportunament s’anunciarà l’hora de la prova oral que es realitzarà via Skype


Els certificats s’enviaran a l’examinand per correu electrònic en el moment de la publicació dels resultats.

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns