Certificat de Rus com a Llengua Estrangera (TORFL)

TORFL

La Universitat Estatal de Sant Petersburg, fundada el 22 de gener de 1724 per l’emperador Pere I el Gran, és la institució d’educació superior més antiga de Rússia. Actualment, la Universitat comprèn vint-i-quatre departaments acadèmics, que en total agrupen més de trenta mil alumnes de grau, postgrau i doctorat. Durant més de vint anys la Universitat ha estat al capdavant de l’examinació de llengües per a estrangers, oferint serveis tant a individus com a organitzacions.

D’acord amb l’ordre 1394 emesa pel Ministeri d’Educació i Ciència de la Federació Russa, de 28 d’octubre de 2014, la Universitat de Sant Petersburg va passar a formar part de la llista d’institucions educatives autoritzades per dur a terme exàmens estatals de rus com a llengua estrangera i emetre els certificats corresponents segons el format homologat pel govern.

Aquests certificats són l’únic document oficial que acredita els nivells de competència en rus com a llengua estrangera d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i són vàlids tant a Rússia com a l’estranger.

Convocatòria de la prova de Rus
Inscripció: Del 16 de juliol al 12 de setembre de 2018
Nivell A1
Import: 100 euros
Prova escrita i oral: 13 i 14 de setembre de 2018
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Nivell A2
Import: 100 euros
Prova escrita i oral: 13 i 14 de setembre de 2018
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Nivell B1
Import: 100 euros
Prova escrita i oral: 13 i 14 de setembre de 2018
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Nivell B2
Import: 110 euros
Prova escrita i oral: 13 i 14 de setembre de 2018
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Nivell C1
Import: 110 euros
Prova escrita i oral: 13 i 14 de setembre de 2018
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Nivell C2
Import: 110 euros
Prova escrita i oral: 13 i 14 de setembre de 2018
(s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Observacions
L'alumnat inscrit a l'examen de rus podrà assistir a uns seminaris de preparació per a l'examen, que tindran lloc el dia 12 de setembre de 2018.

Horari:
Nivells A1 i A2: de 10 a 12 h.
Nivells B1 i B2: de 12 a 14 h.
Nivells C1 i C2: de 15 a 17 h.

Aula S3, Casa Jeroni Granell
  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns