Més informació

 

AJUTS I BEQUES - ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.


REQUISITS

- Ser alumne de grau a la Universitat de Barcelona.
- Matricular-se o estar matriculat a un curs de l'EIM.

BEQUES

Les següents beques són compatibles:

bkUB - Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona convoca aquests ajuts per contribuir a les despeses dels cursos d'idiomes dels estudiants de grau per tal d'obtenir el nivell B2.

- 250€ per als cursos de 100h.
- 125€ per a cursos de 50h.
- 100€ per a cursos d'acreditació de 40h.
- Nivells: A2, B1, B2.1 i B2.2.

Més informació i sol·licituds: ajuts per a fer cursos de terceres llengües - bkUB.
Consulta la resolució dels ajuts d'idiomes - programa BKUB.

AGAUR - Generalitat de Catalunya

El programa PARLA3 de terceres llengües té com a objectiu impulsar el futur professional dels estudiants i, d'aquesta manera, puguin acreditar els seus coneixements d'una tercera llengua en un nivell mínim de B2.

- Fins a 350€ per als cursos anuals, modulars i d'altres que acreditin un nivell.
- Nivells: A2, B1, B2.1 i B2.2.

A més, l'AGAUR també subvenciona les proves d'acreditació de l'EIM i les proves del CLUC de nivell B2 amb 50€

Més informació i sol·licituds: ajuts per a fer cursos de terceres llengües - AGAUR.

PROCEDIMENT

1 - Fer la matrícula a un curs o a una prova d'acreditació de l'EIM.
2 - Sol·licitar una o les dues beques a cadascuna de les entitats.
3 - Superar el curs o l'examen per poder rebre la beca.

CURSOS SUBVENCIONATS PER A ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL UB PROGRAMA D'INTERCANVI - CURS 2019/2020

L'alumnat que hagi obtingut una plaça de Mobilitat internacional pot completar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat estrangera d'acollida a través de l'accés subvencionat als cursos de capacitació de l'EIM.

Destinataris:

Alumnat seleccionat dins un programa de Mobilitat internacional de la UB per al curs 2019-2020.

Preu:

Gratuït per als qui fan la prova d'acreditació durant el present curs acadèmic i 30 € per a la resta de becaris de mobilitat internacional.

Cursos:

1- Cursos específics i modulars, de 50 o 40 h. Aquests cursos s'ofereixen de manera intensiva durant el mes de juliol i de manera extensiva d'octubre a desembre.
2- Cursos de nivell (anuals o intensius), de 100 h. La subvenció s'aplica a un màxim de 50 hores, corresponents a la primera meitat del curs anual amb dret a fer l'examen de final de curs a la tornada de l'estada. Només s'obté certificat de nivell si s'aprova l'examen final. En cas de voler fer el curs sencer, s'aplicarà la tarifa de 454 € per a les 50 hores restants (pagament mitjantçant targeta bancària).
En ambdós casos l'EIM es reserva el dret d'anul·lar un curs si no s'arriba al mínim de 15 inscrits.

Inscripció:

Matrícula presencial a la secretaria de l'EIM, en els terminis de matrícula de cada convocatòria de cursos, entregant la sol.licitud de matrícula "Erasmus". En el cas de tractar-se d'un idioma del qual se'n tinguin coneixements, la sol·licitud ha d'estar autoritzada pel Coordinador de la Secció corresponent (alemany, anglès i francès), que assignarà el curs adient al nivell de l'alumne.

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns